Våra tjänster

Huvudsakligen erbjuder vi hjälp inom nedanstående områden, men vi är lyhörda för dina behov och skräddarsyr tjänster där behovet av att kommunicera rätt blir avgörande.

Säljutbildning

Vi erbjuder kundanpassade träningsprogram för säljare och deras chefer på plats i den naturliga affärsmiljön. Genom att aktivt stödja och hjälpa kan vi tillsammans med våra kunder skapa resultat som blir bestående över tid.

Coaching och mentorskap

Företag och organisationer blir inte starkare än vad de enskilda individerna är, var för sig och tillsammans. Vi erbjuder mentorskap för personer i olika roller och på olika nivåer. Genom ICC-certifierad coach kan vi frigöra både motivation och energi för att nå uppsatta mål.

Läs mer…
Läs mer…

Säljutbildning

Vi erbjuder kundanpassade träningsprogram för säljare och deras chefer på plats i den naturliga affärsmiljön. Genom att aktivt stödja och hjälpa kan vi tillsammans med våra kunder skapa resultat som blir bestående över tid.

Läs mer…

Coaching och mentorskap

Företag och organisationer blir inte starkare än vad de enskilda individerna är, var för sig och tillsammans. Vi erbjuder mentorskap för personer i olika roller och på olika nivåer. Genom ICC-certifierad coach kan vi frigöra både motivation och energi för att nå uppsatta mål.

Läs mer…

Vårt Team

Med vår gedigna erfarenhet bidrar vi till ökade insikter och förbättrad slagkraft i all kommunikation som syftar till att förbättra affärsrelationer i både små och stora organisationer. Teamet består av personer med egen erfarenhet av affärer med riskexponering, personalansvar, projektledning och ägaransvar.

Toivo Persson-Travesset

VD
0704-66 38 03

Toivo är certifierad ICC-coach med Extended Disc-behörighet. Specialkompetenser inom coachning, mentorskap och säljutbildning.

Torbjörn Jonsson

Senior Partner
0706-81 08 22

Torbjörn Jonsson har specialkompetens inom mediaförsäljning, säljutbildning och mentorskap. Lång erfarenhet av operativ ledning (VD, ägare och projektledare) i säljinriktade bolag.

Om Oss

Talkwise grundades 2014 i syfte att erbjuda marknaden ett alternativ till många av de allmänna utbildningar inom försäljning och ledarskap som det finns en uppsjö av. Efter att i många år själva ha köpt olika typer av öppna utbildningar bestämde vi oss för att skapa något helt annat.

Vår egen erfarenhet av operativt ledarskap, företagande och ägaransvar är vår främsta tillgång. Vi har också gedigen branscherfarenhet inom några olika områden som media, industri och tjänsteföretag. För oss är det viktigt att förstå våra kunders affär och kunna applicera våra kunskaper och erfarenheter på det aktuella uppdraget.

Vi startade i blygsam skala men alltfler kunder har uppmärksammat oss och vi växer nu ganska fort både omsättningsmässigt och resultatmässigt. De flesta uppdrag kommer till oss på rekommendation. Vi ser detta som ett gott betyg på det vi gör, samtidigt som detta förtroende förpliktigar till att alltid göra vårt yttersta och överträffa kundens högt ställda förväntningar.

Talkwise AB
Stora Nygatan 63
211 37 Malmö

Organisationsnummer:
556973-1093

Kontaktpersoner:

Toivo Persson – VD
E-post: toivo.persson@talkwise.se
Telefon: 0704-66 38 03

Torbjörn Jonsson – Senior Partner
E-post: torbjorn.jonsson@talkwise.se
Telefon: 0706 – 81 08 22